RSS

3. Street Poker

Еволюция на покера – Street Poker (3)

Естествено, тук няма да говорим за покер, който се играе по улиците – става дума за планиране на действията на последващите улици. Тук ще се спрем на следните въпроси:

 1. Най-често срещания лийк – мислене за всяка улица без никакъв план. Например, правим продължаващ залог без да се замислим, как ще продължим на търна и ривъра. Или, мислим за префлоп играта си без да имаме представа, какво ще правим постфлоп.
 2. Целта ни е да научим основни принципи за съставяне на план, който включва CBetting/Barreling стратегия (с кои ръце и на какви бордове).
 3. Често планът ни трябва да е съобразен със ситуацията и опонентите. Стратегията ни трябва да се нагажда спрямо експлоататируеми рийдове за опонентите.
 4. Важно е да разберем и концепцията за „ливъридж“ – принципа на лоста (средства и начини за постигане на цел).
 5. Блъфове на ривъра.

1. Планиране на ръка

Топ пеър с план.

Да разгледаме една ръка:

Ефективни стакове 100 бб, Hero отваря от BU с K♥2♣, SB фолдва, ВВ колва.

Флоп:

1. K♣ 3♥ 3♦ – много сух борд

2. K♣ 9♥ T♥

И в двата случая имаме топ пеър със слаб кикър и имаме добър шанс за валю-бет с нашата ръка. Как да разберем, кога трябва да заложим, а кога – само да чекнем? Просто трябва да отговорим на следните 2 въпроса:

– на колко улици нашата ръка има стойност поне по груба преценка;

– доколко е уязвима е тя и какво прави ръката ни уязвима.

Ръката ни има стойност на 1 или най-много 2 улици (ТПТК има стойност на 2 – 3 улици, сет – на 3 улици, втория чифт – само на една улица). Това, че ТП със слаб кикър има стойност само на две улици, означава, че на една от улиците ще се чеква и на две – ще се залага. Как да разберем, на кои улици трябва да заложим, а на коя – да чекнем? Тук на помощ идва втория въпрос: Доколко е уязвима ръката ни?

Виждаме, че на втория борд има много дроус – флъш-дроу, гътшоти, както и високите карти застрашават ръката ни. На първия борд ръката ни, напротив, не е уязвима. Когато ръката ни е уязвима, трябва да заложим; когато това не е така – можем да чекнем бихайнд.

След като отговорихме на двата въпроса, нека да помислим за плана ни на първия борд: K♣ 3♥ 3♦

Предлагания план:

1) Bet flop, check turn, bet river       или

2) Check flop, bet turn, bet river

Първата линия: Опонентът вероятно очаква продължаващия залог на флопа; и тъй като ръката ни донякъде е уязвима, чекваме на търна с намерение да заложм на ривъра. Това, което прави тази линия по-добра, че с чека на търна повишаваме шанса опонентът да плати на ривъра, защото диапазонът ни изглежда слаб. Вариантът със залог на флопа и търна не е толкова добър, защото опонентът често ще фолдва на търна.

Втората линия (чек, бет, бет): причината да приложим подобно отиграване е следната – ръката ни не е толкова уязвима на флопа и опонентът често ще фолдва, очаквайки продължаващия ни залог. Тук не пропускаме стойност, чеквайки бихайнд на флопа; ние ще я вземем на другите улици. На този сух борд малко вероятно е ръката на опонента да се подобри значително – обикновено на подобни бордове се удря много рядко. Т.е., ако заложим на флопа и опонентът фолдне, пропускаме стойност.

А сега да погледнем към втория борд: K♣ 9♥ T♥

Предлагания план:

Bet flop, bet turn, check river (с предположение, че на търна излиза безопасна карта)

На този борд ръката ни е много уязвима – има много дроус. Най-важното е тук да не даваме безплатни карти. Чекваме на ривъра, защото все пак не знаем ръката на опонента. Ако на търна излезе опасна за нас карта (J♣/J♥), може би се губи смисъл втория барел и можем само да чекнем бихайнд на търна в този случай.

Предлаганите планове не е нещо статично и трябва да се променя според рийдовете за опонентите. Как ще се променят нещата, ако опонентът ни е:

 1. нит
 2. колинг стейшън

Ако опонентът е нит, вероятно трябва да вземем три улици стойност, но вероятно ще получим само една, защото той е нит и ще фолдне.

Ако опонентът ни е колинг стейшън, търсим 3 улици стойност – той само ще колва.

Когато имаме информация за опонента, винаги трябва да променяме плана си съобразно рийдовете за опонента.

2. CBetting/Barreling с план

Основна стратегия за барелване:

Флоп:

 • Правим продължаващ залог с ръцете, които имат най-добра годност за игра на късните улици (търсим бекдорове и високите карти). Ръцете, като бекдорове, значително повишават вероятност за фолд, въпреки че очакваната стойност нараства едва с 2-3%. Какво прави една ръка годна за игра? Това е ръка, която ни позволява да играем на късните улици.
 • Правим продължаващ залог с по-голямата част от стойностния ни диапазон.

Търн:

 • След като видим търн-картата изхвърляме най-слабите ръце от диапазона ни за блъф.
 • Залагаме при излизане на карта, която подобри нашата очаквана стойност (бекдор се превръща в дроу)
 • Залагаме при излизане на карта, която е по-висока от всички останали – когато на търна излиза „страшна“ карта, тя е добра за барелване и това е добра ситуация за блъф.
 • Кои карти не са добри за барелинг: избягвайте барелването на пеърнат борд и ниски карти, които никак не подобряват очакваната ни стойност. С чифт на борда трудно можем да репрезентираме, че държим една от картите. Ниските карти, пък, трудно могат да се свържат с това, което „разказваме“ и няма да ни повярват.
 • Залагаме с по-голямата част от стойностния ни диапазон.

Ривър:

 • Залагаме на ривъра с абсолютно най-лошите си карти (вече не ни е грижа за нашето екуити), както и с най-добрите си ръце.
 • Със средните ръце – чекваме. Ако залагаме със средните ръце, ще изглежда, че блъфираме на ривъра твърде често. Чекването със средните ръце ще балансира линията ни на ривъра.
 • Залагаме с ръце, които блокират стойностния диапазон на опонента. По този начин извличаме по-голяма стойност на ривъра, блокирайки диапазона му за стойност.

Да разгледаме един практически пример:

Ефективни стакове 100 бб. Hero отваря от SB до 3бб с А♦Т♦, ВВ колва.

Ето и няколко флопа:

Еволюция-3-2

Нека да помисли малко: при кои търн- и ривър-карти ще барелваме; ще правим ли продължаващ залог на тези бордове и защо; ако го правим, то при какви търн-карти ще заложите отново? Важни въпроси, нали?

Да разгледаме първия борд. Тук продължаващият ни залог с бекдор-флъшдроу е за стойност. Ще заложим на всяко каро на търна (това, че J♦ е на борда – е доста добре за нас). При излизане на всяка Т, Q, K, 8, 7 ще залагаме на търна, а това са доста карти).

Ситуацията се променя на втория борд (с две спатии). Тук нямаме бекдор-дроу и бордът е доста по-страшен. Продължаващия залог можем да направим и тук, но това вече не е задължително. На търна, при излизане на всяко каро, T, Q, K, A можем да заложим за стойност, обаче при излизане на 8♣, T♣, Q♣, K♣, A♣ вероятността опонента ни да е ударил флъш, или поне флъш-дроу, е много голяма. Има ли смисъл да залагаме тогава? Обърнатите скрити шансове са доста големи. Но и при двата борда можем да се замислим дали да правим продължаващ залог на флопа.

(За мен това има смисъл на първия борд, докато на втория – всяка спатия на търна „убива“ моята инициатива. С какво ще колва опонентът ми на такъв борд, ударил ли е вече и само ме вкарва в капан, който сама си поставям?)

Третият борд (2♥ 4♥ 7♦) е отново борд с добра текстура. При този флоп с ниски карти има голяма вероятност на търна да излезе висока карта. По принцип, такива бордове са добри за 3 барела, защото много вероятно и на тръна и на ривъра да се появят овър карти. С какво разполагаме на този борд? Ние отново имаме много дроус тук: всяко каро, всяка 3, 5 (които ни дават гътшот, което е чудесно), всяко А, Т на търна значително подобряват очакваната ни стойност.

Четвъртия борд отново не е от най-добрите. Тук линията ни по-скоро трябва да бъде: залог на флопа, чек/фолд на търна. Тази линия, обаче, не трябва да се прилага често, защото много лесно може да се експлоатира от силните опоненти, които често ще ни флоутват. Но излизането на търна на някои карти (които не са много), като Q, J, A, ни дава възможност за залог.

  3. Съставяне на план

Има някои моменти, които могат да помогнат при съставянето на пост-флоп план:

 • Малко вероятно е да искаме да следваме балансирана стратегия на С-бетване срещу повечето опоненти. Разгледаната досега стратегия не е задължително ще е балансирана. Преценихме на какви бордове и карти на търна ще залагаме и съставихме план. Необходимо е да балансираме размерите на залозите за блъф и за стойност. Трябва да знаем, че срещу някои опоненти нямаме диапазон за барелване.
 • Ако правим план за наличие на приличен диапазон за втори барел, залогът ни на флопа трябва да е по-малък. Мишената ни е по-слабият диапазон на опонента на търна. Често на флопа се прави огромен залог, целта на който да изхвърли опонента от ръката. Опонентът колва, Хироу започва да се ядосва и на търна отново залага много, опитвайки се да отстрани опонента. Опонентът отново колва и на ривъра пота е толкова голям, че и залогът трябва да е голям. Проблемът тук е, че ако правим много голям залог, опонентът ще продължи само с много силен диапазон, който ще е силен и на търна и в този случай срещу него нямаме достатъчна вероятност за фолд. Затова, ако смятаме да залагаме на търна, залогът на флопа трябва да е по-малък, защото ще бъде колнат с по-слаб диапазон, който на търна ще е уязвим. Ако, обаче, не смятаме да залагаме на търна, тогава е разумно на флопа да заложим много, за да генерираме добра вероятност за фолд.
 • Винаги гледаме размерите на стаковете. Опоненти с по-малки стакове много бързо се „привързват“ към пота и ще продължат по-лесно.
 • При дълбоки стакове трябва се използва „принципът на лоста“.
 • Преценете „валю“ на ръката си в случай, че ударите, както и скритите и обратните скрити пот-шансове, както това беше на втория борд – удряме на търна, но имаме огромни обратни пот-шансове.
 • Определете, колко често трябва да проработва нашия блъф. (Например, на търна залагаме 1/2 от пота с нищо. Колко често трябва това да проработва, за да е печелившо? 0,5/(1+0,5)=0,33 (33%), блъфът ни трябва да е успешен в 33% от случаите при липса на каквото и да е екуити).
 • В нарастването на пота има някакво валю, защото дори и да не ударим на търна, ние залагаме, увеличавайки пота, поради което, когато ударим на ривъра, ще извлечем по-голяма стойност.
 • Подготвяме се за пуш на търна или ривъра чрез съответно оразмеряване на залога на предишната улица

(ефективен стак – пот)/3 – за пуш с размер на пота на следващата улица

(ефективен стак – пот)*2/3 – за пуш с размер 2/3 от пота на следващата улица

Залозите трябва да са оразмерени така, че да не се окаже на ривъра да имаме толкова малко в стака си, че не можем да генерираме никаква вероятност за фолд при блъф. Или, пък, обратно, ако ударим на ривъра и имаме голям стак, с който се налага да овърбетваме, за да пушнем, което вероятно няма да бъде платено и няма да извлечем стойност.

Отклонения от стратегия – експлойт-барелване

Отклоненията от стратегията обикновено се предвиждат поради наличие на различни опоненти. Да разгледаме някои от тях:

Профил на опонента 1: висок фолд на С-бет на флопа, нисък фолд на С-бет на търна.

Това е опонент, който често играе fit-or-fold, и ако той стига до търна, обикновено има силен диапазон на тази улица. Такъв опонент не трябва да се барелва. Играем дроус съобразно пот-шансовете. Дори ако картата на търна е подходяща за барел, това не означава, че трябва да го правим.

Профил на опонента 2: нисък фолд на С-бет на флопа, висок фолд на С-бет на търна.

Това е опонент, който обича да флоутва и на търна има широк диапазон и е доста подходящ за барелване (2 барела). Има висока вероятност за фолд на търна.

Профил на опонента 3: нисък фолд на С-бет на флопа, нисък фолд на С-бет на търна, висок фолд на С-бет на ривъра.

Това е или колинг-стейшън или рег, който иска да блъфира на ривъра: един С-бет на флопа, или 3 барела със стойностни ръце.

4. Принципът на лоста

Еволюция-3-3

Виждаме една планка с изместена опорна точка, която е уравновесена с 6 знака за $ от едната страна и 1 знак $ – от другата. Колкото по-далече се намира обектът от опорната точка, толкова по-малко усилие трябва да се приложи, за да се постигне равновесието. Т.е. 1$ може да уравновеси 6$ – такава е стратегията.

Ето и два примера:

Пример 1:

Ефективни стакове 25 бб. Hero отваря от BU с 3бб с К♦К♣ и ВВ колва.

Флоп: Q♥ 8♥ 2♠

Правим продължаващ залог 4 бб в пот от 6,5 бб. Опонентът чек/рейзва за ол-ин с 22 бб. Хироу? Лесен кол, нали?

Пример 2:

Ефективни стакове 200 бб. Hero отваря от BU с 3бб с К♦К♣ и ВВ колва.

Флоп: Q♥ 8♥ 2♠

Правим продължаващ залог 4 бб в пот от 6,5 бб. Опонентът чек/рейзва с 22 бб. Хироу?

Тук вече ситуацията е по-сложна въпреки привидно еднакви условия (освен стаковете). Защо ситуацията е по-сложна? Отговорът е лесен: принципът на лоста. Какъв е този принцип? Ето какво обяснение намерих:

В No-Limit и pot-limit покер, принципът на лоста е възможно най-важната стратегическа концепция. Този принцип се появява в играта, когато вие предлагате малък залог, имайки голям стак. За опонента, дори ако залогът сам по себе си не толкова голям и колването му може да изглежда печелившо с маргиналната му ръка, но заплахата от изправянето му пред по-големи залози на по-късните улици може да е достатъчна, за да го мотивира да фолдне веднага.

В противоположност на покера с фиксиран лимит, размерът на залозите в покера без лимит има тенденция за експоненциално нарастване на всяка улица. Ако колвате 10$ на флопа, залогът на търна може да е 30$ и когато дойде ривъра, възможно е да видите залог от 90$ (общо 130$ на трите улици). Никак не е очевидно, че ръка, за която плащате 10$, струва 130$. Самата опасност от вероятността да платите 130$ би могла да ви накара да не колвате десетте долара на флопа. В този случай се казва, че вашия опонент използва един вид лост, за да преобърне за вас едно 10 доларово решение в 130 доларово. Неговата цена за заплахата да бъдете изправени пред плащането на 130$ е само 10$ (източник за пояснението)

Не е коректно да разглеждаме нашите пот-одс само на флопа. Когато стаковете са дълбоки, знаем, че опонента потенциално може да направи големи залози на търна и ривъра. И ако той го направи, няма да сме доволни да плащаме с овър-чифта си при дълбок стак. Независимо от това, че той залага същата сума както и в първия пример, той използва размера на стака си като лост – скритите ни шансове вече не са толкова добри срещу опонент с дълбок стак. Трябва да отчетем, че ако платим този залог, ние няма да излезем направо на шоудаун, вероятно ще трябва да плащаме и на другите улици. По тази причина дълбокия стак ни кара да играем много по-внимателно. Ние също можем да използваме този принцип – да упражняваме натиск по същия начин. Тогава опонентът ни ще се тревожи. Опоненти с късите стакове бързо се ангажират към пота и фолд-екуити спада.

5. Троен барел – блъфове на ривъра

Да разгледаме някои ситуации, в които можем да използваме троен барел.

 • За тройно барелване трябва да избираме или най-слабите си ръце за блъф (ако стигнахме до ривъра с 6-хай, по-скоро това е добра ситуация за блъф), или най-добрите си ръце за стойност.
 • Ако на борда е възможен флъш, блъфирайте с ръце, в които има карта с тази боя, особено ако блокирате нътс флъш, защото това означава, че опонентът ви няма нътс флъш.
 • Ако на борда има незавършен флъш-дроу, залагаме с ръце, които нямат карта от тази боя.
 • Дали ситуацията е добра за троен барел, се използва понятие „стеснен“ диапазон. Кога опонентът има стеснен диапазон и какво е стеснен диапазон?
  • в него няма много от слабите ръце
  • в него няма и много от силните ръце
  • случва се на дроу-бордове
 • Вероятно опонентът е на дроу и затова не рейзва. И ако дроу не се завършва, това може да означава, че той няма готова ръка, което е предпоставка за наш блъф.

Пример:

Ефективни стакове 100 бб. Hero е СО с А♥8♥, МР лимпва, Hero изолира с 5 бб, BU колва 5 бб, МР – фолдва.

Флоп: J♥ 8♣ 9♣ (12,5 bb). Hero залага 9 бб в пот от 12,5 бб, BU колва.

Търн: 4♥ (30,5 бб). Hero залага 22 бб в пот от 30,5 бб, BU колва.

Ривър: 2♦ (74 бб). Hero ? (ефективни стакове 64 бб)

Префлоп: Хиро изолира рибата, но бутонът плаща, а рибата – фолдва. Можем да ограничим диапазона му: с ТТ+ и AQ+ вероятно ще ни 3-бетне – тези ръце не са в диапазона му сега.

Флоп: Тук започваме да мислим, при какви карти на търна ще продължим и ще правим ли тук продължаващ залог. Виждаме, че на флопа имаме бекдор флъш-дроу, което е чудесна предпоставка за барел. Опонентът колва и това е важно. Ако той държи JJ, TT, 99, 88, той вероятно ще рейзне, затова стесняваме диапазона му до 9Т, Jx, където няма супер силни ръце.

Търн: На търна отново залагаме, опонентът колва.

Ривър: тъй като досега опонентът само колва, предполагаме, че той няма силни готови ръце и това е добра ситуация за трети барел на блъф.

Заключение

 • Винаги се опитвайте да мислите за екшъна на следващите улици. Много често срещан лийк – разглеждане на текущата улица без какъвто и да е план.
 • Когато сте на флопа, трябва да прецените линиите за цялото раздаване.
 • Разберете принципите за съставянето на план.
 • Следвайте стратегиите за С-бетинг/барелинг
 • Нагаждайте стратегиите си според експлойт-рийдовете за опонентите си.
 • Разберете принципа на лоста.
 • Блъфирайте на ривъра съобразно ситуациите.
Advertisements
 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: