RSS

HUSNG by Mersenneary (3-2)

25 Май

2.Игра от малкия блинд при дълбочина 11-14bb: Рейз, Отварящ пуш, Фолд или Лимп?

В предната статия описахме най-добрият начин на игра от малкия блинд при стакове над 8bb чрез използване на лимп, минрейз/кол и минрейз/фолд. Нека да навлезем по-дълбоко в тези решения и да поговорим за това, как можете да използвате статистиката, за да максимизирате вашата очаквана стойност при тази дълбочина на стаковете.

При дълбочина 12bb аз предполагам, че един случаен опонент ще колва отварящият ни пуш с диапазон [22+, A2+, K8o+, K6s+, QJo, Q9s+]. Разбира се, има някои опоненти, които ще колнат с К7о, К5s, QTo и Q8s, ако не и по-широко. Освен това има и такива, които ще фолднат К8о, K6s, QJo и Q9s за 12bb, ако не и по-тайт. Въпреки това, от опита ми с изиграни 25 000 игри това е най-доброто ми предположение по отношение на стандартния диапазон за кол на опонента при тази дълбочина на стака. При пуш въпросът, на който отговаря Наш, е „при каква дълбочина мога да пушна балансирано така, че влизането ол-ин е по-печелившо от фолда?“ Обаче при наличие на голямо множество ръце, с които ние можем да решим да влезем ол-ин при стакове 11-14bb, фолдът рядко е опция. Когато държим T7s, Q8o, J9s, 98o, 54s и други гранични ръце от този тип, ако решим да не влизаме ол-ин, то тогава вероятно лимпване или минрейзване ще бъде вариант, който можем да изберем вместо това – но не и фолд. Затова търсенето в диапазоните на Наш при дълбочина над 8bb ще бъде доста лошо решение.

Наш ни казва, че пушването с 87о е по-добро от фолдване чак до дълбочина от 14.7bb в равновесието на пуш/фолд, но не означава ли това, че при тази дълбочина на стака ние би трябвало да влизаме ол-ин с 87о? Най-важното парче от липсващата информация е свързано с очакваната стойност от минрейза или лимпа. За щастие, след всичките тези изиграни от мен игри, споменати по-нагоре, събрах доста голяма база данни, заслужаваща доверие. Моята очаквана стойност от лимпа и минрейза с маргинални ръце при дълбочина около 12bb беше много по-добра отколкото от фолда – като цяло, тя се намира между +0.1bb/hand и -0.2bb/hand за повечето ръце, фолдването от малкия блинд има резултат -0.5bb/hand. Разбира се средните стойности не отразяват всичките възможни тенденции на опоненти, срещу които бихме могли да играем. Но отчитайки това, че съм доста добър в покера, моята извадка би трябвало да бъде леко пристрастна към опоненти, които дават по-добра от обичайното очаквана стойност. И все пак това достатъчно добре илюстрира факта, че не е правилно да се сравняват по между си само очаквани стойности от фолда или пуша.

„Пищов“ за малкия блинд при стак 12bb

Pi6tov

Диапазони на начинаещ РОФЛер срещу непознат

                И така, кога би трябвало да пушваме и кога да правим нещо друго? За да отговорим на този въпрос, направих една таблица. Тя показва очакваната стойност от пуш с всяка ръка при 12bb срещу гореспоменатия диапазон за кол. 0EV означава, че ако ние започваме ръката си с 12bb, нашата очакваната стойност е да завършим ръката с 12bb. -0.5bb означава, че ако ние започваме ръката с 12bb, нашето очакване е да я завършим с 11.5bb. Същото се случва, когато фолдваме, -0.5bb е същото нещо като опънфолд при този подход. Тя (таблицата) също така дава няколко примерни препоръки какво да се прави с тези ръце в светлина на тази информация.

Нека да прегледаме набързо често задаваните въпроси:

1. Уха! Това изглежда яко. Това е ново равновесие? Балансирано ли е то?

Някои аспекти от нашия диапазон са определено балансирани – нашият диапазон за минрейз, например, освен всички монстър-ръце има и сума ти слаби ръце. Аналогично, диапазонът за отварящ пуш има множество конектори от една боя, както и добро количество Ах и покет чифтове. Най-голямото нещо, което прави тази таблица да е толкова близка до равновесие, е нашият диапазон за лимп – всичките ръце, които се фолдват срещу пуш. Очевидно това лесно може да се експлоатира. Обаче, не забравяйте една от най-важните аксиоми в покера: Ако искате да експлоатирате опонента си, трябва да бъдете експлоатиран. Максималните печалби идват от стратегии, които са използваеми (могат да бъдат експлоатирани). Принуждавайте опонента си да се нагажда към вас и да пушва срещу вашите лимпове с широк диапазон, а след това направете корекции в играта си съобразно това. Забележително, обаче, че според тази стратегия е достатъчно да доплатите само веднъж на всеки 6 бутона, или нещо такова, и опонентът ви едва ли ще усети, че това е капан.

2. Защо с някои ръце се пушва, а с други – се лимпва и минрейз/колва при условие, че имат еднаква очаквана стойност от пуш?

54s и K2s са много по-различни ръце, отколкото J7s и Q9o независимо от това, че имат еднаква очаквана стойност при влизане ол-ин. Последната двойка ръце се играят много по-лесно в лимпнати потове, докато 54s K2s не могат да си позволят лукса на тази алтернатива. Всичко се свежда до следното: Ние би трябвало да сравняваме очакваната стойност от едно действие с очакваната стойност от следващото най-добро действие. Ето защо поглеждането към диапазоните на Наш при повечето от тези решения може да ви заблуди.

3. Сигурни ли сте, че тези диапазони са стандарт? Аз бих играл определена ръка другояче при отсъствие на информация за опонента. Греша ли?

Не, категорично не грешите. Направих тази таблица преди шест месеца и от тогава промених мнението си за много от ръцете. Има достатъчно място за маневриране с тези ръце – ако искате да лимпнете JToили да минрейзнете/фолднете 95s, не бих спорил с вас твърде упорито (в същност, вероятно бих се съгласил сега и с двете решения). Обаче, ако мислите, че опън-пуш с К3о, Q2s или 97o е най-добро решение при 12bb срещу непознат опонент, има силни аргументи да вярвам, че това не е така (независимо от съвета на Наш за пуш). Действително, винаги има верни и грешни отговори, но ние би трябвало да сме по-загрижени за онези, който са категорично верни и категорично грешни. Например, ако смятате, че лимпване с 53s срещу непознат е по-добро от инвестиране на допълнителеният голям блинд с надеждата за фолд, категорично не бих се съгласил с това заключение.

4. Сигурни ли сте, че диапазонът за отварящ пуш не е твърде слаб? Изглежда сякаш има много слаби ръце в този диапазон и няма силни ръце. Може ли опонентът ни да ни експлоатира чрез по-широки колове?

Точно така – големият блинд ще разшири диапазона си за кол в отговор на този диапазон за пуш. Имено това ще виждате в повечето случаи – хората ще колват пушове доста по-широко при 11-14bbзаради диапазоните, които те репрезентират. Ако усещате, че опонентът ви обърна внимание на това, че вие експлоатирате диапазона му за кол и започне да го разширява, има само една лека корекция, която можете да направите: започнете да пушвате и със силните Ах ръце. Тези ръце имат доста посредствена допълнителна стойност, особено при условие, че разширеният диапазон на опонента рядко ще бъде доминиран, но стойността от пушове ще тръгне нагоре, ако опонентът започне да колва пушовете по-широко.

5. Изглежда има купища малки разлики. Сигурни ли сте, че те имат толкова голямо значение? Няма ли по-важни неща, за които да се безпокоите?

Имайте предвид, че при тази дълбочина на стакове пушване по Наш има –EV, ако диапазоните за кол са също по Наш. Хората все още ще имат положителна очаквана стойност, използвайки повечето стратегии, но аз смятам, че моята очаквана стойност при използването на този тип игра беше изключително добра. През месеца, когато спечелих $100000, моето EV adjusted winningsот малкия блинд при дълбочина 10-15bb беше $27 000. За цялото време моето EV беше 8bb/100 при огромна извадка. Не съм сигурен какви са цифрите при другите играчи, но мисля, че тези корекции ще ви донесат доста солидни печалби, защото очакването от такива диапазони е наистина добро.

Всичко това ни връща към статията на Ед Милър за значимите грешки – разбира се, може би ви е трудно да се мотивирате да си подобрявате играта в ситуации, които ви донасят само 0.2bb печалба. Обаче, тези ситуации се повтарят толкова често, че ако не отигравате ръцете си оптимално, вие просто губите много пари.

6. Как ще се промени стратегията ви, ако стакът ви стане по-къс?

Очакваната стойност от маргиналните ви ръце нараства значително и опонентът ви ще пушва по-широко срещу вашите лимпове, затова количеството ръце за опън-пуш нараства. Вие можете и все още би трябвало да лимпвате с ръце, които имат посредствена очаквана стойност от пуша, но се играят прилично постфлоп – такива като Q7o, T7o и J7o при 10bb. Като цяло, играчите от големия блинд влизат ол-ин с по-голямо желание, затова минрейз/фолд става по-малко привлекателен, въпреки това мисля, че не трябва напълно да изключвате диапазона за минрейз/фолд срещу повечето опоненти при стак от 10bb. Да получите кол на вашия минрейз с Ах няма да е много приятно, така че с тези ръце също трябва да опън-пушвате. По принцип, диапазоните доста се стесняват и играта става доста по-близка до пуш/фолд, който има +EV при стакове от 8bb и по-малко.

7. Как ще се промени стратегията ви, ако стакът ви стане по-дълбок?

Срещу опоненти, които 3-бет пушват с широк диапазон, дълбочина на стака от 15bbможе да бъде идеална за лимп, отчитайки това каква част от стака си трябва да рискува големият блинд, за да пушне в отговор на нашия лимп. Голямо количество ръце от диапазона за опън-пуш стават напълно подходящи за лимп или рейз/фолд. Колкото по-добре се играе ръката постфлоп, толкова е по-вероятно тя да бъде лимпната. T7s, например, е страхотна ръка за лимп при 15bb. Някои ръце, които бяха достатъчно силни за рейз/кол, като К7о, вече не са достатъчно силни срещу повечето опоненти и са за лимп или минрейз/фолд. Ниски аса Ах и слабите покет-чифтове са все още добри ръце за пуш дори и при 15bb. Срещу играчи, които не са склонни да ре-пушват широко трябва да продължите да натискате с минрейзове и да намалите лимппове. Само защото не ви е приятно да играете 98s с минрейз/фолд, не означава, че не трябва да го правите, ако опонентът ви рядко 3-бет-пушва.

Да обобщим: обръщайте внимание върху основите, които подчертахме по-рано. Няма таблици, които могат да максимизират вашето очакване – защото това ще зависи от реакцията ви спрямо тенденциите на вашия опонент и от това, доколко сте съсредоточени и не играете на автопилот. Всичко, което казах, е огромна възможност за увеличаване на преимуществото ви в края на играта, ако използвате максимално и четирите възможни опции: минрейз, опън-пуш, фолд и лимп.

Advertisements
 
Вашият коментар

Posted by на 05/25/2014 in HUSnG

 

Етикети: ,

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: